דברי חלקלקות

דברי חלקלקות
smooth talk

Hebrew-English dictionary. . 2013.

Помощь в написании эссе

Look at other dictionaries:

 • דברי חלקלקות — דיבור חמקמק, צביעות, חנפנות, נוכלות מילולית {{}} …   אוצר עברית

 • דברי-כיבושין — חנפנות, דברי חלקלקות, ניסיון לכבוש את הלב {{}} …   אוצר עברית

 • חלקלקות — דברי חלקות, חמקמקות, חנפנות, צביעות, התחסדות, דו פרצופיות, ערמומיות, זייפנות, רמאות, נוכלו …   אוצר עברית

 • דברי חלקות — חנופה, הרעפת מחמאות, חלקלקות {{}} …   אוצר עברית

 • דברי חנופה — חנפנות, ליקוקים, הרעפת מחמאות מוגזמת, חלקלקות {{}} …   אוצר עברית

 • ליחוך-פנכה — חנופה, דברי חלקלקות, התחנחנות {{}} …   אוצר עברית

 • מחניף — adj. מחמיא, מתרפס, מנסה למצוא חן, אומר דברי חלקלקות, מלקק , מתחנח …   אוצר עברית

 • שפת חלקות — חלקלקות, חנפנות, צביעות, דברי חנופה {{}} …   אוצר עברית

 • חלקה — 1 חלק ממגרש, שטח, רצועת קרקע, פיסת אדמה, אזור, שדה, נחלה, אחוז 2 מקום חלק, ישורת, מישור; חנופה, החנפה, פיתוי, חנף, השמעת דברי התחנפות, ליקוק , החמאה, הרעפת מחמאות, צביעות, חלקלקות, התחסדות, דו פרצופיות, ערמומיו …   אוצר עברית

 • חנופה — חנפנות, החנפה, חלקלקות, השמעת דברי התחנפות, ליקוק , החמאה, התרפסות, זחלנות, להיטות לשרת, צביעות, מלאכותיו …   אוצר עברית

 • חנפנות — חנופה, החנפה, חלקלקות, השמעת דברי התחנפות, ליקוק , החמאה, התרפסות, זחלנות, להיטות לשרת, צביעות, מלאכותיו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”